Praktisch

Kosten:
Stellen sessie: 110 euro per 75 min
Individuele sessie: 70 euro per uur

Vergoeding: Ik ben in het bezit van een AGB-code: Zorgverlenerscode: 90100209. Praktijkcode: 90059818

Inschrijving KvK: 57271895, Vestigingsnr. 000026732815

Wanneer je bovenstaande informatie doorgeeft aan je zorgverzekeraar, is het soms mogelijk de kosten (deels) vergoed te krijgen. Voor meer informatie hierover kun je het beste terecht bij je zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden:
Bij het volgen van counselling en/of coaching zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze worden vooraf ter kennisname opgestuurd. In de algemene voorwaarden is ook een passage opgenomen hoe te handelen bij klachten. Ik ben aangesloten bij een gespecialiseerde geschillencommissie: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.